Nieuws

Ruimte in Berlijn

In een driedaagse studiereis bezocht de Stedenfabriek diverse initiatieven die Berlijn kleuren.

Berlijn groeit, de werkloosheid neemt af, maar het inkomen ligt nog altijd lager dan het landelijk gemiddelde. Berlijn

Het geheim van Berlijn? Dat is RUIMTE! Ontbreken van een sterk regulerend bestuur, fysieke ruimte, speel- & experimenteerruimte. Maar ook VERBINDEN! Door Food en Educatie bijvoorbeeld op de Prinzessinnengarten. En tot slot LEF: Overheid die in haar grondbeleid durft te kiezen voor maatschappelijke meerwaarde boven opbrengst in Euro! Zoals bij de Ex- Rotaprint fabriek.