Co-Creatie in Stedelijke Ontwikkeling

Wij bij de Stedenfabriek geloven dat een open source planproces het strategisch ontwikkelingsmodel vormt in de huidige stedelijke herbestemmingsopgaven. Wanneer ons team werkt aan maatwerk oplossingen voor elke locatie, doen we dat anders dan gebruikelijk. We onderscheiden ons door niet zelf een concept uit te rollen, maar in co-creatie met stakeholders en toekomstig gebruikers een haalbaar en betaalbaar concept te ontwikkelen.

Ons team van Ace Players is er voor vastgoedeigenaren op zoek naar nieuwe mogelijkheden die verder gaan dan traditionele projectontwikkeling. En we zijn er voor ondernemers op zoek naar plekken waaraan zij samen met andere creatief entrepreneurs hun eigen identiteit kunnen geven.

Vertel me meer

Wat ons team voor je kan betekenen?

Quick Scan

We onderzoeken wat er allemaal kan, mag en past op en in de omgeving van leegstaand vastgoed of braakliggend kavel en inventariseren de doelen en wensen. Deze Quick Scan is het routeplan voor met de eigenaar te maken afspraken voor verdere vervolgstappen.

Co-Creatie Katalysator

In co-creatie ontwikkelen we een passend concept en bouwen we een verbindend maatwerk initiatief. In deze creatieve co-creatie fase gebruiken we de website – met de speciaal ontwikkelde documenten – tevens als online platform. Interactieve co-creatie events zijn onderdeel van het ontwikkelproces. 

Contracteren

We contracteren de huurders en exploitanten die bijdragen aan dit initiatief.

Start-up

We zetten de organisatie neer en begeleiden het initiatief in de start-up fase.

Creatieve programmering

We zorgen voor de creatieve programmering gedurende de looptijd van het initiatief. 

Verbouwen

We maken het leegstaand vastgoed geschikt voor het nieuwe initiatief.

Beheren

We beheren het vastgoed gedurende de looptijd van het initiatief.

Vertel me meer