Co-Creatie Events Lasloods

Met kleine 20-tal ondernemende pioniers nieuwe toekomst Lasloods verkennen

Een kleine 20-tal ondernemende pioniers, geselecteerd via ons eerdere interesseverzoek, bouwden mee aan een nieuwe toekomst voor de Rijksmonumentale lasloods. Dinsdag en woensdag 20 en 21 mei vonden de twee co-creatie events in samenwerking met eigenaar Mediawharf Monumenten plaats.
_MVW9834

De eerste dag stond in het teken van verbinden en matchen van de mogelijk toekomstig gebruikers en op dag twee werd er letterlijk samen gebouwd. De events werden verder bijgewoond door experts van gemeente en Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en Nationaal Platform Herbestemmen, die de ondernemers met advies vanuit hun expertise konden bijstaan. Ook de Stichting NDSM-werf en de op de werf gevestigde bedrijven Vous Etes Ici en Nieuw Dakota waren aanwezig om met de pioniers verbindingen te verkennen met de NDSM.

Op het slot van de tweede dag kreeg de adviescommissie (bestaande uit Rob Post, voormalig stadsdeelvoorzitter van Amsterdam Noord; Ruben Maes, van &Maes en Susanne de Boer, young board member van de Amsterdam Economic Board) de  scenario’s gepresenteerd en konden zij de aanwezigen van goede raad voorzien.

Download het Fotoverslag

De resultaten uit de co-creatie events en het traject naar de events toe vormen mede de basis voor het door de Stedenfabriek op te stellen Businessplan en ontwikkelvisie.

Project Details

  • Plaats: NDSM Werf, Amsterdam
  • Initiatiefnemer: Mediawharf Monumenten bv & De Stedenfabriek
  • Datum: 20/05/2014
  • Projectfase: Ontwerpfase