Nieuws

Placemaking is geen hype!

Placemaking is een fenomeen dat bestaat sinds de jaren ’60. Vooral in de VS en Canada heeft het inmiddels een meer dan volwassen status bereikt.

De laatste paar jaar krijgt het begrip ook meer aandacht in Nederland. Niet in de laatste plaats omdat we in de afgelopen decennia in de ruimtelijke sector totaal uit het zicht zijn verloren voor wie we bouwden en voor wie we stad maakten.

The practice of Placemaking concerns the deliberate shaping of an environment to facilitate social interaction and improve a community’s quality of life.

Placemaking op zijn simpelst gezegd, richt zich op het verbeteren van de kwaliteit van de openbare plek en het leven van de mensen in de directe omgeving. Er wordt vaak gefocust op de fysieke eigenschappen van succesvolle openbare ruimten, daarbij wordt het proces van placemaking soms uit het oog verloren.

Het vooraanstaande Massachusetts Institute of Technology onderzocht de successen van placemaking in haar report “Places in the Making”: How placemaking builds places and communities.

The most successful initiatives transcend the “place” to forefront the “making”.

2013-09-14 12.20.21-1Volgens het MIT Department of Urban Studies and Planning schuilt hierin het succes van toekomstige placemaking initiatieven. Placemaking vandaag de dag benut de waarde van de gemeenschap. Het rapport concludeert dat de waarde van placemaking zit in het benutten van het sociaal kapitaal en het vergroten van maatschappelijke betrokkenheid.

Het openbaar ruimtelijk domein en wijkvernieuwing zijn niet langer voorbehouden aan overheden en corporaties. Ook De Stedenfabriek wil hier een actieve bijdrage aan leveren. De conclusies uit het rapport staan dicht bij de door ons gehanteerde waarden en visie op co-creatie. Het rapport is een aanrader voor elke placemaker, vanuit welke professie dan ook.