Nieuws

Lasloods op NDSM wint co-creatie

Dat onze enthousiaste oproep, waarbij een eigenaar van een pand of een initiatief onze Co-Creatie Katalysator ter waarde van € 20.000,- in het vooruitzicht werd gesteld, zoveel reacties teweeg zou brengen hadden we niet verwacht.

Naast vele aanmeldingen, ontvingen we ook veel bijval voor ons initiatief. On- en offline werd onze oproep binnen vier weken als een olievlek verspreid!NDSM Lasloods

De complexe opgave in combinatie met de meerwaarde die we met onze Co-Creatie Katalysator kunnen bieden voor de Lasloods, die eigenaar Mediawharf Monumenten aanmeldde, heeft de doorslag gegeven.

We hebben alle aanmeldingen beoordeeld op een aantal criteria. De belangrijkste toets voor ons was de mate waarin we met onze inzet voor een pand of initiatief van onderscheidende betekenis zouden kunnen zijn.

Mediawharf Monumenten is eigenaar en ontwikkelaar van de lasloods: “In de Lasloods werden vroeger grote halffabricaten gelast tot reuze scheepsrompen. Via de immense blauwe deuren werd de scheepsromp naar de helling verplaatst. Klaar voor de verdere afwerking en de uiteindelijke tewaterlating. Deze enorme monumentale loods ademt nog de sfeer van weleer. Het echte NDSM is hier te voelen. Een unieke loods welke we zorgvuldig een nieuw leven willen geven. De “kathedraal van NDSM” zal altijd een mix aan programmering bevatten, zodat dit altijd een inspirerende plek voor de bezoekers en gebruikers van NDSM zal zijn.”

“De enorme ruimte in de Lasloods is niet alleen de kwaliteit, maar draagt gelijkertijd bij aan de complexiteit van de opgave. We onderzoeken door middel van co-creatie de mogelijkheden om  tot een succesvolle en haalbare herontwikkeling van het monument te komen”, aldus Steffan Kunst, gebiedsontwikkelaar van de NDSM-werf.

De uitdaging is dan ook het bouwen van een financieel uitvoerbaar initiatief dat de immense ruimte optimaal benut. Een uitdaging die De Stedenfabriek graag aangaat. In co-creatie ontwerpen, de haalbaarheid toetsen en de markt verkennen, dat is wat we doen. We willen met onze inzet natuurlijk laten zien dat onze Co-Creatie Katalysator werkt.

Maar bovenal wij willen graag met de deskundige medewerking van Mediawharf Monumenten bijdragen aan één gezamenlijk doel: namelijk de Lasloods een mooie nieuwe toekomst te geven die het verdient!