• Co-Creatie in Stedelijke Ontwikkeling

    De Stedenfabriek is de creatieve verbindende factor tussen eigenaren en toekomstige gebruikers

    Onze producten

Transformeren

We helpen je oude gebouwen te transformeren, maar maken ook van een plaats weer een “plek”.

Creëren

We helpen je aantrekkelijke plekken met creatieve bedrijvigheid en lokale identiteit te creëren.

Katalysator

We zijn de katalysator in een gefaseerde gebiedsontwikkeling. We verbinden bestaande initiatieven.

Buzz

We helpen je plekken met “buzz” te bouwen, waar het bruist, waar het fijn voelt om te zijn en waar je je thuis voelt.

Bekijk alle projecten

Laatste projecten

Onze waarden

Gebruiker centraal

We erkennen de kracht en waarde van de gebruikers in de omgeving. De eindgebruiker staat centraal, zo bouwen we aan maatwerk initiatieven waar vraag naar is.

Verbinden

We geloven in het verbinden van initiatieven, daarom werken we samen met de buurt, bedrijven, creatief ondernemers, gemeenten en corporaties.

Continuïteit

We vinden continuïteit in de bedrijfsvoering en samenhang in de programmering van de initiatieven belangrijk, omdat dit de financiële haalbaarheid en uitvoerbaarheid bepaalt.

Impact

We vinden ook dat al onze maatwerk initiatieven die we ontwikkelen, zowel een positieve culturele, economische, sociale als milieu impact moeten hebben.

Deze co-creatie aanpak brengt de oplossing voor veel meer herbestemmingen dichterbij.

Machteld Linssen – Nationaal Platform Herbestemmen

Het bewijs dat ontwikkelingen verder gebracht kunnen als ondernemers en wij elkaar vroegtijdig opzoeken!

Steffan Kunst, Ontwikkelaar Mediawharf Monumenten

Grote betrokkenheid, persoonlijk enthousiasme en één gemeenschappelijk doel: hoe komen we samen verder?!

Ben Hammer, vrml wethouder Grondzaken & Stedelijke Vernieuwing Hilversum

This Dutch company is bringing the art of listening back into the city planning process.

Fastcompany’s FastCoExist – The Magazine that inspires readers to think beyond traditional boundaries